Συνέντευξη του Ομιλητή κ. Μπουντουβά Διονύση, Διευθύνοντα Σύμβουλο της COMBATT A.E., στο 1ο Eθνικό Debate Περιβαλλοντικής Διαχείρισης των GREEN ANGELS με θέμα ”Περιβαλλοντικά Ορθή Διαχείριση των Αποβλήτων Συσσωρευτών”