Συνεργαζόμενες Επιχειρήσεις Ανακύκλωσης

AΜΕΚΩΝ Α.Ε.

35ο Τετρ. ΒΙ.ΠΕ - ΠΑΤΡΩΝ
252 - 00
2610 647 571-2
2610 647 573
info@amekon.gr
ΒΟΖ20-ΗΨ9
150-1
160601

I.ΜΑΥΡΟΥΛΗΣ – Γ.ΠΡΙΟΒΟΛΟΣ ΑΒΕΕ “ΜΕΤΠΛΑΣΤ”

ΧΑΡΑΪΝΤΙΝΙ ΘΗΒΩΝ, ΘΗΒΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
322 00
22620 - 25 121, 22620 - 26 502
22620 - 25 856
metplast@otenet.gr
7Ν7Ω0-ΧΑΤ
234-1
160601

Κ. ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.

Αμφιτρίτη Αλεξανδρούπολης
681 00
25510 32169 - 6944 869089
7ΙΣΦΟΡ1Υ-11Π
357-1
160601/160602/160603/200133

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ABEE

ΒI.ΠE. Κομοτηνής
69 100
25310 82460
25310 82489
info@sunlight-recycling.com
ΩΘΒΓ4653Π8-ΡΦΥ
504-9
160601/200133