3η Διεθνής Έκθεση Verde.Tec 2019 15-17 Φεβρουαρίου 2019, MEC ΠΑΙΑΝΙΑΣ

H Combatt συμμετείχε δυναμικά στην 3η διοργάνωση της Διεθνούς Έκθεσης Verde.Tec 2019 προβάλλοντας τη σημασία και την ιδιαίτερη ανάγκη για τη σωστή διαχείριση και ανακύκλωση των αποβλήτων συσσωρευτών, στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας. Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με εκπροσώπους του συστήματος, να ενημερωθούν για τις απαραίτητες ενέργειες διαχείρισης του επικίνδυνου αποβλήτου της μπαταρίας και να μοιραστούν τους προβληματισμούς και τις εμπειρίες τους. Επιπλέον, εκπρόσωποι επιχειρήσεων συλλογής & αποθήκευσης αποβλήτων ενημερώθηκαν για τη διαδικασία ένταξης τους στο δίκτυο της Combatt καθώς και τις διαδικασίες που απαιτούνται για την περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση των απόβλητων συσσωρευτών.

Κατά τη διάρκεια του Verde.Tec Forum 2019 με θέμα “Η στρατηγική για την κυκλική οικονομία και η πρόκληση των Smart cities”, ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, Δρ. Διονύσης Μπουντουβάς, παρουσίασε τις δραστηριότητες του ΣΣΕΔ Combatt στον τομέα της εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων συσσωρευτών.