Φιλοξενία αρμοδίων εκπροσώπων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και επιλεγμένων Δήμων της Γεωργίας στα γραφεία της Combatt

Στο πλαίσιο του έργου Τεχνικής Βοήθειας «Technical assistant for improvement of Waste management system in Georgia, EuropeAid/138609/DH/SER/GE», είχαμε τη χαρά να υποδεχτούμε και να φιλοξενήσουμε στα γραφεία της Combatt, στελέχη του Υπουργείου Περιβάλλοντος της Γεωργίας, αλλά και δήμων, με σκοπό να τους ενημερώσουμε για τις δραστηριότητες της εταιρίας στην εναλλακτική διαχείριση συσσωρευτών. Η επίσκεψη αυτή, μας έδωσε τη δυνατότητα να μεταφέρουμε σημαντική εμπειρία και τεχνογνωσία σε εκπροσώπους μιας χώρας στην οποία τώρα ξεκινά η οργάνωση και οι δομές για την ανακύκλωση αποβλήτων ειδικών ρευμάτων.