Συμμετοχή της Combatt στην 4η διεθνή Έκθεση VERDE.TEC- Τεχνολογίες Περιβάλλοντος

Η COMBATT-ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ Α.Ε. συμμετέχει στην 4η διεθνή Έκθεση της VERDE.TECΤεχνολογίες Περιβάλλοντος και σας προσκαλεί να την τιμήσετε με την παρουσία σας, στο περίπτερο Β18.

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης και συγκεκριμένα το Σάββατο 19/03 και ώρα 13:30, στο Workshop 2, η COMBATT διοργανώνει εκδήλωση με θέμα «Οι μπαταρίες και η διαχείριση αποβλήτων μπαταριών στη νέα εποχή». Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα της κλαδικής μελέτης που πραγματοποίησε η διεθνής εταιρεία συμβούλων EUNOMIA για λογαριασμό της COMBATT σχετικά  με την αποτελεσματικότητα της Διαχείρισης των Αποβλήτων Συσσωρευτών Οχημάτων και Βιομηχανίας (ΑΣΟΒ) στην Ελλάδα. Η μελέτη καταγράφει την υφιστάμενη κατάσταση και τα προβλήματα της εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων μπαταριών και καταθέτει προτάσεις για την επίλυσή τους. Την παρουσίαση θα κάνει η κα. Χαρά Ξηρού, επικεφαλής Νοτιοανατολικής Ευρώπης της EUNOMIA.

Στην εκδήλωση έχει προσκληθεί να προσφωνήσει ο Γεν. Γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας κος Μανώλης Γραφάκος.