Πρόταση νέου Κανονισμού ΕΕ για τις Μπαταρίες

Οι μπαταρίες και οι συσσωρευτές διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στην καθημερινότητά μας. Από τις μπαταρίες του τηλεκοντρόλ και των παιχνιδιών, μέχρι τους συσσωρευτές των αυτοκινήτων, της βιομηχανίας και των εγκαταστάσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, οι μπαταρίες αποτελούν μια απαραίτητη προϋπόθεση για την λειτουργία της σημερινής κοινωνίας μας. Προβλέπεται δε ότι η ζήτηση για αυτές θα αυξηθεί ακόμα περισσότερο την ερχόμενη δεκαετία, συμβάλλοντας έτσι αποφασιστικά, μεταξύ άλλων, και στην μετάβαση προς μια κυκλική οικονομία αλλά και στην υλοποίηση των στόχων και κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.

Κατά συνέπεια, πρώτιστη προτεραιότητα αποτελεί πλέον η παραγωγή μπαταριών με τις ελάχιστες δυνατές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, η χρήση υλικών που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον και την δημόσια υγεία, η ιχνηλασιμότητά τους και η διαχείρισή τους – τόσο ως προϊόντων κατά τον σχεδιασμό και την κατασκευή, όσο και μετά το πέρας του κύκλου ζωής τους – με βάση οικολογικά και βιώσιμα πρότυπα.

Προς την κατεύθυνση αυτή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξήγγειλε ήδη από τον Μάρτιο του 2020, μέσω του Δεύτερου Σχεδίου Δράσης για την Κυκλική Οικονομία, την αναθεώρηση της υφιστάμενης Οδηγίας για τις μπαταρίες και τους συσσωρευτές και την αντικατάστασή της με έναν Κανονισμό, ο οποίος θα διασφαλίζει ομοιόμορφη και εναρμονισμένη εφαρμογή σε όλα τα κράτη-μέλη, με στόχο την ανάπτυξη μια πιο βιώσιμης και ανταγωνιστικής βιομηχανίας μπαταριών στην Ευρώπη, αλλά και την διασφάλιση της μέγιστης δυνατής επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσής τους, όταν αυτές ολοκληρώνουν τον κύκλο ζωής τους.

Τον Δεκέμβριο του 2020 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε επίσημα την πρώτη Πρόταση Κανονισμού για τις μπαταρίες.

Για να διαβάσετε το επίσημο Δελτίο Τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τις βιώσιμες μπαταρίες για μια κυκλική και κλιματικά ουδέτερη οικονομία, πατήστε ΕΔΩ.

Για να διαβάσετε την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τις κυριότερες Ερωτήσεις και Απαντήσεις σχετικά με τον Κανονισμό για τις βιώσιμες μπαταρίες, πατήστε ΕΔΩ.

Για να διαβάσετε το πλήρες κείμενο του Κανονισμού, πατήστε ΕΔΩ.