Πιστοποίηση Ενιαίου Διαχειριστικού Συστήματος

Στις 15 και 16/12/2014 πραγματοποιήθηκε και ολοκληρώθηκε με επιτυχία η επιθεώρηση του ενιαίου διαχειριστικού συστήματος της COMBATTA.E. από το διεθνή οργανισμό πιστοποίησης Lloyds.

Το διαχειριστικό σύστημα της COMBATTΑ.Ε. είναι πλέον πιστοποιημένο σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 και OHSAS 18001:2007 για την Διαχείριση Ποιότητας, την Περιβαλλοντική Διαχείριση καθώς και την Διαχείριση θεμάτων Υγιεινής και Ασφάλειας.

ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007
ISO 9001:2008
iso-img-news