Παρουσίαση της COMBATT σε ηλεκτρονικά μέσα για τις ανάγκες της 4ης διεθνούς έκθεσης «Verde.tec – Τεχνολογίες Περιβάλλοντος»