Παράταση προθεσμίας εγγραφής παραγωγών στο ΕΜΠΑ

Σχετικά με το Εθνικό Μητρώο Παραγωγών

Σας ενημερώνουμε ότι στις 9 Φεβρουαρίου 2017, υπογράφηκε η υπουργική απόφαση η οποία παρατείνει την προθεσμία εγγραφής στο ΕΜΠΑ για τους υφιστάμενους μη καταγεγραμμένους παραγωγούς μέχρι τις 9 Απριλίου του 2017 (ΚΑΔ 10515/9.2.2017).

Η Σχετική Υπουργική Απόφαση θα αναρτηθεί σύντομα.