Ορθολογική Διαχείριση Αστικών Απορριμμάτων στο Δήμο Δράμας

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) του Δήμου Δράμας, πραγματοποιείται Ημερίδα Ενημέρωσης και Παρουσίασης των Στόχων της Πράξης «ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΡΑΜΑΣ». Η Ημερίδα θα διεξαχθεί την Τετάρτη 1η Δεκεμβρίου 2021, στο Ξενοδοχείο Hydrama Grand Hotel και ώρα 11:00.
Στόχος της εκδήλωσης, η οποία εντάσσεται στο Σχέδιο Δράσεων Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης αποτελεί η ευρεία δημοσιοποίηση και προβολή των Δράσεων της εν λόγω Πράξης στο σύνολο των πολιτών της Δράμας και η επίτευξη υψηλού βαθμού αφύπνισης και ανταπόκρισης τους.
Στην εκδήλωση, θα παραβρεθούν οι κ.κ. Χριστόδουλος Μαμσάκος, Δήμαρχος Δράμας, Χρήστoς Μέτιος, Περιφερειάρχης Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και Εμμανουήλ Τσέπελης, Πρόεδρος ΔΙΑΜΜΑΘ και Δήμαρχος Ξάνθης, οι οποίοι και θα απευθύνουν χαιρετισμό. Ως εισηγητές, έχουν προσκληθεί εκπρόσωποι των φορέων που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της Διαχείρισης Απορριμμάτων και της Ανακύκλωσης, οι οποίοι θα παρουσιάσουν τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα τους και θα αναπτύξουν ζητήματα που άπτονται των στόχων της υπό υλοποίησης Πράξης.

Το πρόγραμμα της Ημερίδας διαμορφώνεται ως εξής:

Προσέλευση – εγγραφή 10.30 – 11.00
Χαιρετισμοί εκπροσώπων φορέων
11.00 Χριστόδουλος Μαμσάκος, Δήμαρχος Δράμας
11.10 Χρήστoς Μέτιος, Περιφερειάρχης Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης
11.20 Εμμανουήλ Τσέπελης, Πρόεδρος ΔΙΑΜΜΑΘ Δήμαρχος Ξάνθης

Εισηγήσεις
• 11.30 Νικόλαος Χιωτάκης, Διευθύνων Σύμβουλος Ελληνικού Οργανισμού ανακύκλωσης: «Ο ρόλος της Ανακύκλωσης στο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων».
• 11.45 Γεώργιος Χ. Βογιατζής, προϊστάμενος Διεύθυνσης Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων ΔΙΑΜΜΑΘ ΑΕ: «Το Περιφερειακό σχέδιο διαχείρισης απορριμμάτων Περιφέρειας Αν. Μακ Θράκης».
• 12.00 Χρήστος Κυριακίδης, Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης:
«Η διαχείριση των αστικών απορριμμάτων στο Δήμο Δράμας».
• 12.10 Δημήτρης Παπασωτηρίου, Υπεύθυνος Marketing & Επικοινωνίας με ΟΤΑ της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (Ε.Ε.Α.Α.): «Το σύστημα ανακύκλωσης του Μπλε Κάδου».
• 12.20 Διονύσης Μπουντουβάς, Διευθύνων Σύμβουλος COMBATT AE: «Παρουσίαση του Συστήματος Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσσωρευτών Πανελλαδικής Εμβέλειας».
• 12.30 Ηλίας Δημητριάδης, Διευθύνων Σύμβουλος ΑΝΑΚΕΜ AE: «Παρουσίαση του Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών,
Κατασκευών & Κατεδαφίσεων».
• 12.40 Καραγιαννίδης Γιάννης, Διευθύνων Σύμβουλος RETIRE – RECYCLE AE: «Παρουσίαση της ανακύκλωσης παντός τύπου μεταχειρισμένων ελαστικών,
ευρωπαϊκών προδιαγραφών».
• 12.50 – 13.05 Απαντήσεις σε ερωτήσεις κοινού
• 13.05 Σύνοψη εργασιών ημερίδας

Τον συντονισμό των εργασιών θα διευθύνει η κ. Κατερίνα Ιωσηφίδου, Προϊσταμένη τμήματος Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Οργάνωσης.