Ομιλία του κ. Μπουντουβά Διονύση, Διευθύνοντα Σύμβουλο της COMBATT στο 3ο Verde Tec Forum 2019

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Combatt, Dionissis Boudouvas, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στο 3ο Verde Tec Forum 2019, στην ενότητα με θέμα «Η στρατηγική για την κυκλική οικονομία και πρόκληση των Smart Cities» ανέφερε μεταξύ άλλων: «Tο ΣΣΕΔ COMBATT ιδρύθηκε το 2014 με σκοπό την οργάνωση, την εποπτεία και τον συντονισμό της περιβαλλοντικά ορθής διαχείρισης των αποβλήτων συσσωρευτών οχημάτων και βιομηχανίας προκειμένου να συμβάλλει στην προώθηση της κυκλικής οικονομίας, στην επίτευξη των εθνικών στόχων καθώς και στη βέλτιστη λειτουργία της αγοράς. Προς τούτο η Combatt λειτουργεί μέσω εκτεταμένου δικτύου 46 αδειοδοτημένων συνεργατών σε όλη την Ελλάδα και δεν εμπλέκεται στη διαδικασία αγοροπωλησίας των αποβλήτων».
Είναι γνωστό, τόνισε ο κ. Μπουντουβάς, ότι οι μπαταρίες μολύβδου οξέως μπορούν να ανακυκλωθούν κατά 95% και να επιστρέψουν ως πρώτη ύλη για την κατασκευή καινούργιων προϊόντων και υπ’ αυτή την έννοια η ορθή διαχείρισή τους αποτελεί την επιτομή της κυκλικής οικονομίας.
Ο κ. Μπουντουβάς ανέφερε επίσης ότι από το Μάρτιο του 2014 που ξεκίνησε τη λειτουργία της η COMBATT έχει καταγράψει περισσότερους από 55.000 τόνους αποβλήτων συσσωρευτών, έχει σχεδιάσει και λειτουργεί μια ηλεκτρονική πλατφόρμα για την διαχείριση των εντύπων καταγραφής των αποβλήτων η οποία μάλιστα βραβεύτηκε δύο φορές το 2018, τόσο για την τεχνική της σχεδίαση όσο και για την περιβαλλοντική συμβολή της και τέλος έχει στηρίξει και συμμετάσχει σε σειρά σημαντικών πρωτοβουλιών για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση όλων των εμπλεκόμενων μερών, την προώθηση της ανακύκλωσης και την ανάδειξη των αρχών της κυκλικής οικονομίας.