Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ανακύκλωσης, δημοσίευση μελέτης από τoν “International Lead Association”

Ο μόλυβδος μπορεί να ανακυκλωθεί απεριόριστα, χωρίς απώλεια ποιότητας ή απόδοσης.
Και είναι ο βασικός παράγοντας για την ανακύκλωση άλλων μετάλλων και κρίσιμων πρώτων υλών. Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ανακύκλωσης, διαβάστε πως ο μόλυβδος ενσωματώνει την Κυκλική οικονομία.
Lead-Matters-Casestudy-Recycling.pdf