Κυκλική Οικονομία – Ανακύκλωση Μπαταριών. Συνέντευξη του Διευθύνοντος Συμβούλου της Combatt κ. Μπουντουβά Διονύση στο δημοσιογράφο Χάρη Κουγιουμτζόπουλο για το myota.gr, στο πλαίσιο της 3ης Διεθνούς Έκθεσης VerdeTec 2019