Καμπάνια ενημέρωσης από την Combatt στα social media για τον Δεκέμβριο, με στόχο την ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης των πολιτών για την ορθή ανακύκλωση μπαταριών

#recyclingmatters #circulareconomy #batteryrecycling #ησυμβολήσουμετράει!