Η Combatt συμμετείχε στο 1ο Εθνικό Debate Περιβαλλοντικής Διαχείρισης – ENVIMAD

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 25 Απριλίου 2017 το 1ο Εθνικό Debate Περιβαλλοντικής Διαχείρισης – ENVIMAD που διοργάνωσε το Ελληνικό Ινστιτούτο Προϊόντων και Υπηρεσιών (ΕΙΔΙΠ) της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεων Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) σε συνεργασία με την Πρότυπη Ελληνική Κοινότητα Περιβαλλοντικά Υπεύθυνων Επιχειρήσεων GREEN ANGELS. Η COMBATT  ήταν παρούσα και παρουσίασε τον τρόπο με τον οποίο διασφαλίζει και προωθεί την Περιβαλλοντικά Ορθή Διαχείριση των Αποβλήτων Συσσωρευτών.