Η Combatt συμμετέχει στην εκστρατεία ενημέρωσης & ευαισθητοποίησης του Δήμου Πάρου για την Κυκλική Οικονομία

Η Combatt συμμετείχε στην ενημερωτική ημερίδα που διοργανώθηκε από τον Δήμο Πάρου, στις 3 Ιουνίου, στο πολιτιστικό κέντρο Νηρέας στη Νάουσα με θέμα Ανακύκλωση & Κυκλική Οικονομία. Στόχος της εκδήλωσης ήταν η ενημέρωση & ευαισθητοποίηση των κατοίκων του νησιού στα σημαντικά ζητήματα της προστασίας του περιβάλλοντος και της ορθής διαχείρισης των αποβλήτων.

Στην εκδήλωση συμμετείχε η υπεύθυνη του τμήματος Δικτύου Συνεργατών Άντυ Ντάμπου, η οποία παρουσίασε πως η ορθή διαχείριση των αποβλήτων μπαταριών εφαρμόζει τις αρχές της κυκλικής οικονομίας και υποστηρίζει τη βιώσιμη ανάπτυξη.