Η COMBATT στην 3η Attica Green Expo 29 Μάϊου – 01 Ιουνίου 2024

Η COMBATT συμμετέχει στην 3η Attica Green Expo στο TaeKwonDo με στόχο να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει το κοινό για την περιβαλλοντικά ορθή και αποτελεσματική διαχείριση των αποβλήτων μπαταριών, μέσω του εκτεταμένου πανελλαδικού δικτύου συνεργατών της! Παράλληλα, με στοχευμένες δράσεις, ενδυναμώνει την περιβαλλοντική συνείδηση και κουλτούρα της μαθητικής κοινότητας, εξοικειώνοντας τους μαθητές με τις σημαντικές έννοιες της ανακύκλωσης μπαταριών, τον διαχωρισμό των υλικών, της εξοικονόμησης πόρων και της προστασίας του περιβάλλοντος!

Σας περιμένουμε στο περίπτερό μας [ C6 ] για να ανακαλύψουμε ΜΑΖΙ πώς μπορείτε κι εσείς να κάνετε τη διαφορά για ένα βιώσιμο μέλλον!