Η COMBATT είναι παρούσα στην 82η ΔΕΘ

Η COMBATT είναι παρούσα στην 82η ΔΕΘ στο περίπτερο του Δήμου Θεσσαλονίκης.
Ενημερώνουμε για την ορθή περιβαλλοντικά διαχείριση των αποβλήτων συσσωρευτών.
Προωθούμε την Ανακύκλωση, στηρίζουμε την Κυκλική Οικονομία.