ΕΡΓΟ LIFE PROWhIBIT

ΠΡΟΛΗΨΗ – ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

To έργο LIFE PROWhIBIT υποστηρίζει έργα στους τομείς της ευαισθητοποίησης, της περιβαλλοντικής κατάρτισης και της ανάπτυξης δεξιοτήτων, της συμμόρφωσης με τη νομοθεσία και της επιβολής της, της ανάπτυξης γνώσεων και της συμμετοχής του κοινού και άλλων ενδιαφερόμενων.
Ενισχύει τις προσπάθειες που ήδη γίνονται σε εθνικό επίπεδο για την υποστήριξη και την ενίσχυση, των διαδικασιών καταπολέμησης και πρόληψης του Περιβαλλοντικού Εγκλήματος Αποβλήτων.

Δείτε περισσότερα: https://stopwastecrime.gr/