Επαναπιστοποιήση της COMBATT με ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 και ISO 45001:2018

Η Combatt, στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας για βελτίωση με στόχο να αποτελεί παράδειγμα βέλτιστης πρακτικής στον κλάδο, να ενημερώνει και να ευαισθητοποιεί τα ενδιαφερόμενα μέρη, εφαρμόζει ήδη από το 2014 ενοποιημένο διαχειριστικό σύστημα για την διαχείριση της ποιότητας, του περιβάλλοντος, της ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων.

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε ότι μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της επιθεώρησης που διενεργήθηκε από την  εταιρεία Lloyd’s Register στις 9 & 10/11/2020 το διαχειριστικό σύστημα της COMBATT επαναπιστοποιήθηκε για την επόμενη τριετία  σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015 και το πρότυπο Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001:2015.Παράλληλα, έχοντας αναπτύξει επαρκές σχέδιο εφαρμογής στις νέες απαιτήσεις πραγματοποιήσαμε και την  επιτυχή μετάβαση από το πρότυπο για την Υγεία & Ασφάλεια στην εργασία OHSAS 18001:2007 στο νέο πρότυπο για την Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία  ISO 45001:2018.

Το ενοποιημένο διαχειριστικό σύστημα της COMBATT  υπερκαλύπτει τις σχετικές νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις.