Ενημερώνουμε, ευαισθητοποιούμε, ανακυκλώνουμε!

Στη Combatt  στόχος μας είναι να ενημερώνουμε διαρκώς πολίτες, επιχειρήσεις και φορείς για την αναγκαιότητα της περιβαλλοντικά ορθής και αποτελεσματικής διαχείρισης των αποβλήτων μπαταριών.

Μέσω της παρουσίας μας σε εκθέσεις και την άμεση επαφή με το ευρύ κοινό, προωθούμε τις αρχές της κυκλικής οικονομίας και ενδυναμώνουμε το μήνυμα ότι η συμβολή όλων μας μετράει!

Με αφορμή την παρουσία μας στην 86η ΔΕΘ δημιουργήσαμε μία ηλεκτρονική εφαρμογή η οποία με διαδραστικό τρόπο υπενθυμίζει τον σημαντικό ρόλο των μπαταριών στην καθημερινή ζωή, ενώ ταυτόχρονα ενημερώνει τους συμμετέχοντες για τα οφέλη της ανακύκλωσης.

 

 

Επισκεφθείτε το site www.combatt.eu και μάθετε περισσότερα για τις δράσεις μας στο LinkedIn, το Facebook & Instagram.

https://www.linkedin.com/company/combatt

https://www.facebook.com/combatt.eu

https://www.instagram.com/combatt.eu/