Ενημέρωση υπόχρεων παραγωγών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών ενσωματωμένων σε ηλεκτρικές / ηλεκτρονικές συσκευές