Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «ΕΠΑΓΩΓΗ»

Ο περιβαλλοντικός φορέας NoWaste21, με την αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, με τη συνεργασία και την υποστήριξη των Δήμων Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης και Αγίου Δημητρίου και των Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης: Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ), της ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΑΦΗΣ, COMBATΤ, και της RECYCOM, σχεδιάζει, οργανώνει και υλοποιεί το πρόγραμμα περιβαλλοντικών εκπαιδεύσεων και δράσεων «ΕΠΑΓΩΓΗ».

Το πρόγραμμα «Επαγωγή» είναι ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, που συνδυάζει την εκπαίδευση με την εφαρμογή της «Διαλογής στην Πηγή» και έχει σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση κυρίως των μαθητών Α΄ Βάθμιας εκπαίδευσης αλλά μέσω αυτών και των πολιτών των δύο συνεργαζόμενων Δήμων, σε θέματα Κυκλικής Οικονομίας και Διαλογής στην Πηγή.

Η NoWaste21 διαθέτει άδεια από το Υπουργείο Παιδείας για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που παρουσιάζεται στους μαθητές με τον τίτλο «Κυκλική Οικονομία και Μέλλον Χωρίς Απόβλητα», και οι εκπαιδευτικές της δράσεις, έχουν τεθεί υπό την αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Στόχοι του προγράμματος είναι η ενίσχυση της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των μαθητών σε θέματα Κυκλικής Οικονομίας και «Διαλογής στην Πηγή», σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές και Εθνικές κατευθύνσεις. Απώτερος σκοπός, είναι η ενεργοποίηση των μαθητών και η ενίσχυση της συμμετοχής κυρίως των μαθητών αλλά και των πολιτών στις δράσεις ανακύκλωσης και «Διαλογής στην Πηγή» στο σχολείο αλλά και στους συνεργαζόμενους Δήμους.

Το πρόγραμμα ξεκινά πιλοτικά για την σχολική χρονιά 2021-2022, με προοπτική συνέχειας, και συμμετέχουν σε αυτό 10 Δημοτικά Σχολεία του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, 20 Δημοτικά Σχολεία και 1 Γυμνάσιο (ως μελέτη περίπτωσης) του Δήμου Αγίου Δημητρίου.

Ο πρώτος κύκλος εκπαιδεύσεων των μαθητών και εκπαιδευτικών των συμμετεχόντων σχολείων, πραγματοποιήθηκε τους μήνες Οκτώβριο και Νοέμβριο του 2021 με δια ζώσης και διαδικτυακές εκπαιδεύσεις με βάση το εγκεκριμένο από το Υπ. Παιδείας εκπαιδευτικό πρόγραμμα της NoWaste21. Η δημιουργία του ενημερωτικού οδηγού «Κυκλικής Οικονομίας και Μηδενικών Αποβλήτων», ολοκληρώνεται αυτό το διάστημα και αναμένεται να διανεμηθεί στα σχολεία άμεσα.

Οι εκπαιδευτικές δράσεις συνδυάζονται με πιλοτική εφαρμογή «Διαλογής στην Πηγή», που περιλαμβάνει τη δημιουργία Γωνιών Ανακύκλωσης σε κάθε συμμετέχον σχολείο. Στην κάθε Γωνιά Ανακύκλωσης θα υπάρχουν κάδοι, για χωριστή διαλογή 6 ρευμάτων ανακύκλωσης, που συναντώνται σε σχολεία και νοικοκυριά: α) Χαρτί-Χαρτόνι, β) Πλαστικές, Μεταλλικές και Σύνθετες συσκευασίες (PMD), γ) Ηλεκτρικές και Ηλεκτρονικές Συσκευές, δ) Οικιακές Μπαταρίες, ε) Ρούχα και στ) Πλαστικά Καπάκια.

Στα σχολεία του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης έχουν ήδη τοποθετηθεί οι κάδοι ενώ στα σχολεία του Αγίου Δημητρίου έχουν τοποθετηθεί οι κάδοι ρούχων και καπακίων και αναμένεται να τοποθετηθούν και οι υπόλοιποι μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου. Στην Βάρη Βούλα Βουλιαγμένη, έχουμε ήδη τα πρώτα ενθαρρυντικά αποτελέσματα συλλογής.

Η συλλογή πραγματοποιείται από τους Δήμους για τα ρεύματα των συσκευασιών, και τους συνεργαζόμενους φορείς για τα υπόλοιπα ρεύματα (ΑΦΗΣ, Ανακύκλωση Συσκευών, RECYCOM), υπό την επίβλεψη και τον συντονισμό της NoWaste21. Στο πρόγραμμα, θα υπάρχει καταγραφή, παρακολούθηση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, για το κάθε σχολείο ξεχωριστά, με σκοπό την διεξαγωγή συμπερασμάτων και προτάσεων, για τη βελτιστοποίηση του προγράμματος.

Στο τέλος, του προγράμματος, θα γίνει επιβράβευση των καλύτερων προσπαθειών μεταξύ των σχολείων, και παρουσίαση των αποτελεσμάτων σε εκδήλωση τον Ιούνιο 2022.