Διοργάνωση ημερίδας «Η περιβαλλοντικά ορθή συλλογή και ανακύκλωση & η επίτευξη των εθνικών στόχων είναι ευθύνη όλων μας»

Combatt_news_photo_23012016

Το Σάββατο 23 Ιανουαρίου 2016, στο ξενοδοχείο Holiday Inn, πραγματοποιήθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία ημερίδα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την Εναλλακτική Διαχείριση αποβλήτων συσσωρευτών οχημάτων και βιομηχανίας, με θέμα «Η περιβαλλοντικά ορθή συλλογή και ανακύκλωση & η επίτευξη των εθνικών στόχων είναι ευθύνη όλων μας». Διοργανωτής της ημερίδας ήταν το Συλλογικό Σύστημα COMBATT.
Στην εκδήλωση συμμετείχαν περισσότερα από 80 στελέχη από τις μεγαλύτερες εταιρίες εισαγωγής συσσωρευτών στην Ελλάδα.

Στην ημερίδα παρευρέθηκαν η Διευθύντρια Εναλλακτικής Διαχείρισης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) κυρία Ρόζυ Χαριτοπούλου, καθώς και η υπεύθυνη χειρίστρια για το ρεύμα των αποβλήτων συσσωρευτών κυρία Έφη Τριτοπούλου.

Τα στελέχη του Ε.Ο.ΑΝ. παρουσίασαν αναλυτικά το νομικό πλαίσιο που διέπει την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων συσσωρευτών καθώς και τις σχετικές δράσεις του οργανισμού. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην παρουσίαση του Εθνικού Μητρώου Παραγωγών (Ε.Μ.ΠΑ.), το οποίο ξεκίνησε να λειτουργεί το φθινόπωρο του 2015 με ευθύνη του Ε.Ο.ΑΝ.. Στο Ε.Μ.ΠΑ., σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου, καταχωρούνται όλες οι επιχειρήσεις που κατασκευάζουν ή/και εισάγουν συσσωρευτές που διακινούνται στην Ελληνική αγορά.

Ο Δ/νων Σύμβουλος της COMBATT κ. Διονύσης Μπουντουβάς, παρουσίασε αναλυτικά το σκοπό και τον τρόπο λειτουργίας του Συλλογικού Συστήματος της COMBATT και εστίασε στον καθοριστικό ρόλο των επιχειρήσεων πώλησης και αντικατάστασης συσσωρευτών, για την επίτευξη των εθνικών στόχων συλλογής και ανακύκλωσης των αποβλήτων συσσωρευτών. Αφού επισημάνθηκαν οι σχετικές προβλέψεις της νομοθεσίας, έγινε αναφορά στο ευρύ και συνεχώς αναπτυσσόμενο πανελλαδικά δίκτυο συνεργατών της COMBATT, το οποίο προσφέρει στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο μεγάλες δυνατότητες επιλογής του κατάλληλου συνεργάτη που θα αναλάβει τη συλλογή, μεταφορά και ανακύκλωση των αποβλήτων συσσωρευτών, με τον βέλτιστο περιβαλλοντικά τρόπο.

Η ημερίδα ολοκληρώθηκε με ερωτήσεις και διάλογο μεταξύ των παρευρισκομένων. Κοινή ήταν η διαπίστωση ότι παρόμοιες ενημερωτικές εκδηλώσεις, που η COMBATT σκοπεύει να επαναλάβει στο εγγύς μέλλον, θα βοηθήσουν στην ευαισθητοποίηση όλων των εμπλεκόμενων στην αγορά συσσωρευτών, με στόχο την επιτυχημένη λειτουργία των προγραμμάτων εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων συσσωρευτών.