Αφιέρωμα του Auto Specialist

“Αγαπάμε τη ζωή, προστατεύουμε το μέλλον, ανακυκλώνουμε…“

Αφιέρωμα του Auto Specialist (μηνιαίο εξειδικευμένο περιοδικό που καλύπτει το χώρο της αυτοκίνησης) στη COMBATT

Auto_Specialist-COMBATT